EXCURSIONS SUBMARINES ECOLÒGIQUES A FORMENTERA

POLÍTICA DE PRIVACITAT

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Helix Rent a Boat, S.L. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 4/2002.
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, Helix Rent a Boat, S.L. només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que Helix Rent a Boat, S.L. es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques de el sector.
En els anteriors supòsits, Helix Rent a Boat, S.L. anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de Helix Rent a Boat, S.L. que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per Helix Rent a Boat, SL, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, de el qual és titular Helix Rent a Boat, SL podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

· A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.
· DOMICILI SOCIAL DE L’EMPRESA.
· (PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a Helix Rent a Boat, S.L. a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom i cognoms, adreça, telèfon i e-mail. Aquesta informació és rebuda per Helix Rent a Boat, S.L. i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació de servei.
Helix Rent a Boat, S.L. és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Helix Rent a Boat, S.L. amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats de l’caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.
Si és el cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè Helix Rent a Boat, S.L. pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa oa altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la https://www.subcatformentera.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Helix Rent a Boat, SL, tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos Helix Rent a Boat, S.L. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers Helix Rent a Boat, S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, a excepció de el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació de servei. Helix Rent a Boat, S.L. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció de el cas necessari per a la prestació de servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, Helix Rent a Boat, S.L. envia un e-mail confirmant la creació del compte recentment creada per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a info@subcatformentera.com

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, als l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de l’propi Helix Rent a Boat, SL tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. Helix Rent a Boat, S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades de el mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment de l’deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i / o informacions és Helix Rent a Boat, SL, Dàrsena Marina de Formentera, local 6-07.870 La Sabina. Proveïda de NIF: B57648628, Inscrita Registre Mercantil d’Eivissa Tom 237, Llibre 236, Foli 204, Full IB-9908 amb domini d’Internet https://www.subcatformentera.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats en l’espai habilitat a la Web com info@subcatformentera.com

SUBCAT FORMENTERA

Puerto Deportivo Marina de Formentera – local 6, 07870 – La Savina / Formentera (Islas Baleares)
Lat. 38º 44′ 2″ N / Long. 1º 24′ 55″ E
Telf. 0034 616 36 13 46
info@subcatformentera.com

Helix Rent a Boat, S.L.  B57648628
Avís legal / Política de Privacitat / Termes i Condicions / Política de Cancel-lacions

SubCat Formentera © 2022

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hola ¿Cómo puedo ayudarte?